فریده لاشایی

متولد ۱۳۲۳ در رشت. در گذشته در ۱۳۹۱ در تهران.

نقاش نوگرا،نویسنده و مترجم ایرانی _تحصیل در رشته هنرهای تزئینی در وین_نقاشیهای او را می‌توان نمونه ای از حضور هنر گذشته در هنر معاصر به شمار آورد.

Sadegh Adham