فرامرز پیلارام

متولد ۱۳۱۶ تهران _درگذشته در ۱۳۶۲

نقاش و خوش نویس ایرانی و از پیشگامان مکتب سقاخانه بود. فوق لیسانس نعناری داخلی از دانشکده هنرهای زیبا.

masterpieces