علی گنجی

متولد ۲۶ تیر ۱۳۴۹ . ساری . ایران

دارنده گواهینامه استادی از انجمن خوشنویسان ایران در خط نستعلیق

فوق لیسانس هنرهای تجسمی

موئسس دو انجمن خوشنویسان در شهرستان‌ها

عضو رسمی‌انجمن خوشنویسان

مدرس انجمن خوشنویسان شرق تهران

برگزاری متعدد نمایشگاه‌های گروهی و انفرادی داخلی و خارجی

10 copy 6 copy 12 copy

masterpieces