علی شیرازی

متولد ۱۳۳۹ در شیراز.

عضویت در شورای عالی انجمن خوش نویسان ایران

masterpieces