علی اکبر صادقی

متولد ۱۳۱۶ تهران _نقاش ،فیلم ساز و گرافیست ایرانی _ تحصیل در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران.

سبک کارهای او از آبرنگ به سورئالیسم تغییر پیدا کرد.

masterpieces