صادق تبریزی

متولد ۳ اسفند ۱۳۱۷ در تهران_ نقاش و خوش نویس ایرانی و از پیشگامان سبک نقاشیخط است.

دیپلم نگارگری/کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری داخلی دانشکده هنرهای تزیینی ۱۳۴۴ و ۱۳۴۶.

masterpieces