شهره مهران

متولد ۱۳۳۶
*
نقاش، طراح گرافیک، سازنده فیلمهای تبلیغاتی تلویزیون
*
در تهران کار و زندگی می‌کند
*
تحصیلات:
*
لیسانس گرافیک، دانشکده هنرهای تهران
*
نمایشگاه‌های انفرادی:
*
۱۳۸۹ گالری اعتماد، تهران
*
۱۳۸۶ گالری گلستان، تهران
*
۱۳۸۴ گالری گلستان، تهران
*
۱۳۸۲ گالری گلستان، تهران
*
۱۳۸۰ گالری گلستان، تهران
*
۱۳۷۸ گالری گلستان، تهران
*
۱۳۷۶ گالری گلستان، تهران
*
۱۳۷۴ گالری گلستان، تهران
*
۱۳۷۲ گالری گلستان، تهران
*
نمایشگاههای گروهی:
*
۱۳۸۸ مرکز فرهنگی نیاوران، تهران
*
۱۳۸۷ موزه هنرهای معاصر، تهران
*
۱۳۸۶ گالری آرت اسپیس، لندن
*
۱۳۸۶ گالری هنر، لندن
*
۱۳۸۶ خانه هنرمندان، تهران
*
۱۳۸۰ گالری سیگناتور، مونستر، آلمان
*
۱۳۷۹ سازمان ملل، نیویورک
*
۱۳۷۸ اکسپو بین‌المللی تهران، تهران
*
۱۳۷۱ گالری گلستان، تهران
*
۱۳۷۰ گالری گلستان، تهران

masterpieces