شقایق شجاعیان

متولد ۱۳۵۷ در تهران ـ ایران

۱۳۸۳ فارغ التحصیل کارشناسی نقاشی از دانشگاه آزاد ( دانشکده هنر و معماری)

نمایشگاه گروهی: ایرگ نگارخانه ۱۳۹۲، منتخب همانت – در نگارخانه هما  ۱۳۹۲ ـ نگارخانه آران  ۱۳۹۲ ـ نمایش اثر و انتشار کتاب آثار برگزیده توسط این  نگارخانه، منتخب Artexpotehran – Art of People Gallery America،  عضو  انجمن نقاشان حرفه ای ایران ، ۱۳۹۰  منتخب   نگارخانه گلستان ( صد اثر)، ۱۳۹۰ نگارخانه ترمه (منتخب ماهنامه مکعب هنر)، ۱۳۹۰ نگارخانه آریا، ۱۳۸۸ نگارخانه عقیلی، ۱۳۸۶ نگارخانه آتشزاد، نمایشگاه انفرادی: ۱۳۸۸ نگارخانه دریابیگی، ۱۳۸۷ نگارخانه آتشزاد،

masterpieces