شاهکار گمشده Vorticist که در زیر نقاشی دیگری پنهان شده بود

یافته‌های جالب

شاهکار گمشده Vorticist که در زیر نقاشی دیگری پنهان شده بود.

اشعه ایکس یکی از بسیاری از آثار گم شده هلن ساندرز را در زیر پرتره ای از ویندهام لوئیس نشان داد.

بریجیت کاتز

خبرنگار

۲۴ آگوست ۲۰۲۲

در آستانه جنگ جهانی اول، گروهی از هنرمندان نماد شکن مستقر در لندن، اولین جنبش Vorticism را اعلام کردند، جنبشی که زیبایی‌شناسی ویکتوریایی «احساس‌آمیز» را به نفع انتزاع جسورانه که حیات صنعت‌گرایی را جشن می‌گرفت، رد کرد. رنگ‌های روشن، خطوط قوی و زوایای خشن، بریدگی ماشین‌های مدرن را در آثار Vorticist تداعی می‌کنند. این گروه توسط شاعر ازرا پاوند نامگذاری شد، او معتقد بود که «گرداب نقطه حداکثر انرژی است. در مکانیک نشان دهنده بزرگترین کارایی است. هلن ساندرز یکی از تنها دو زنی بود که به این جنبش رادیکال پیوست که اکنون به عنوان اولین گروه آوانگارد انگلستان شناخته می‌شود. با گذشت زمان، میراث او تا حد زیادی فراموش شده است و تقریباً تمام نقاشی‌های Vorticist او از بین رفته است.

 

masterpieces