سیل خوزستان از هشت نگاه

نمایشگاه گرئهی عکاسی با عنوان ” سیل خوزستان از هشت نگاه ” جمعه ۲۴ خرداد ماه دد گالری نگاه بر گزار خواهد شد. در این نمایشگاه عکسهای مستندی از این واقعه از دید هشت عکاس به نمایش در خواهد امد . بخشی از عواید این نمایشگاه صرف کمک به هموطنان آسیب دیده خواهد شد. هنرمندان حاضر در نمایشگاه :

آرش خاموشی ، یلدا معیری، امین نظری ، امیر عبیداوی ، مهدی قنواتی ، مهناز دژبان ، علی محمدی  و  مرتضی جابریان  هستند.

masterpieces