سمانه مهدی پور

متولد سال ۱۳۶۱ تهران

دانش آموخته رشته مهندسی معماری از دانشگاه سوره تهران

نمایشگاه انفرادی نقاشی : آبان ۱۳۹۱ در گالری نگاه

1-19 1-17 1-3

 

masterpieces