سعید رفیعی منفرد

تولد: ۱۳۵۰ ھ.ش ، تهران – ایران

تحصیلات: کارشناسی نقاشی – دانشگاه آزاد اسلامی

تحصیلات ناتمام در مقطع کارشناسی ارشد نقاشی – دانشگاه تربیت مدرس

عضو پیوسته انجمن هنرمندان نقاش ایران

عضو افتخاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی

۱۳۸۴ تدریس در دانشگاه هنر سمنان (پردیس ۲) ۱۳۶۹-۱۳۸۴ تدریس در مقاطع مختلف و مراکز متعدد آموزشی ۱۳۷۸

-۱۳۸۱ تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی

۱۳۷۱نگارش نقد فیلم و چاپ کاریکاتور در هفته نامه سینما

نمایشگاه‌های انفرادی

۱۳۸۹ گالری ماه – تهران ۱۳۸۶

گالری هفت ثمر – تهران

۱۳۸۶ گالری طراحان آزاد – تهران

۱۳۷۳ گالری افرند – تهران نمایشگاه‌های گروهی

۱۳۸۹ گالری ماه – تهران

۱۳۹۲گالری نگاه – لواسان – تهران

و شرکت در بیش از ۲۵ نمایشگاه گروهی در داخل و خارج از کشور

E D

 

 

masterpieces