ساجده

نمایشگاه انفرادی عکس “پویا شاه جهانی ” با عنوان ساجده

 افتتاحیه:جمعه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۷

اختتامیه : چهارشنبه ۸ اسفند ماه ۱۳۹۷

masterpieces