روزبه مشهدی زاده

متولد ۱۳۴۸ تهران

نمایشگاه گروهی نقاشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی‌، مجموعه فرهنگی آزادی ، ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲

نمایشگاه گروهی نقاشی ، نگارخانه برگ ، ۱۳۷۶

نمایشگاه گروهی نقاشی، گالری سیحون ، ۱۳۷۸

نمایشگاه انفرادی نقاشی ، گالری گلستان ، ۱۳۸۳

نمایشگاه انفرادی پوستر، کافه گالری فرهنگسرای نیاوران، ۱۳۸۵ 

نمایشگاه انفرادی عکاسی ، گالری هفت ثمر ، ۱۳۸۵

"تصویر منفی، تصویر مثبت" نمایشگاه گروهی چند رسانه ای و ویدیو آرت، گالری آریا ، ۱۳۸۵ 

نمایشگاه انفرادی نقاشی ، گالری گلستان ، ۱۳۸۵

نمایشگاه انفرادی عکس نقش گرافیک با عنوان حروف در همین حد ۲ در گالری نگاه پاییز ۱۳۹۲

 

masterpieces