رحیم حسن نائینی

رحیم حسن نائینی هنرمند متولد ۱۳۲۷ است و از ۲۰سال پیش به خطاطی و تذهیب روی آورده و رفته رفته به سبکی ناب و منحصر به فرد
دستپیدا کرده که بسیار امروزی ‌ست و به خط نقاشان نسل گذشته یا در واقع هم نسلان خودش تعلق ندارد. جذابیت اثر  او در رویکرد متفاوتش به خط نستعلیق و
استخراج ترکیبی‌مدرن و مینیمال از آن است که آثار  او را از خط نقاشی‌های متعارف امروز جدامی‌کند.

نمایشگاه انفرادی نقاشیخط  بهمن ماه ۱۳۹۲ در گالری نگاه.

IMG_4904 IMG_4900 IMG_4903

masterpieces