داور یوسفی

متولد ۱۳۴۲ در خلخال.
عضو انجمن نقاشان ایران.
عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی.
تدریس نقاشی و طراحی در دانشگاه آزاد و دانشگاه سوره.
شرکت در دوسالانه‌های دوم،سوم و ششم در موزه هنرهای تجسمی.

Yousefi 01

Yousefi 04

masterpieces