داود هراتیان

عضو انجمن خوشنویسان ایران
آغاز به کار خوشنویسی از سال ۱۳۸۲
اخذ مدرک ممتاز ۱۳۸۵
اخذ مدرک فوق ممتاز ۱۳۹۳
اساتید…غلامرضا طاهریان…محمدرضا سینا
سابقه تدریس از سال ۱۳۸۹
سرپرست انجمن خوشنویسان شعبه لواسان
نمایشگاهها: شرکت در تمامی‌نمایشگاههای جمعی داخلی
نمایشگاه انفرادی سال ۱۳۹۰ گالری سیمرغ سمنان

masterpieces