حسین زنده رودی

متولد ۱۳۱۶ تهران_از بنیان گذاران مکتب سقاخانه و از پیشگامان شیوه نقاشیخط در ایران.

هنرستان هنرهای زیبای تهران_تحصیلات آکادمیک هنر در پاریس.

masterpieces