عبدالحمید پازوکی

متولد ۱۳۳۴.دارای لیسانس نقاشی در دانشکده هنر‌های تزئینی و فوق لیسانس
چاپ دستی از دانشگاه کومپولوتنسه مادرید.
وی علاوه بر تدریس در دانشکده‌های هنر ، در ده‌ها نمایشگاه انفرادی خارج از کشور شرکت داشته است.
بین سالهای ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۰، ۳ نمایشگاه در ایران برگزار کرده است.

Pazouki 02

masterpieces