حسینعلی ذابحی

متولد ۱۳۲۴ در تهران. وی استاد دانشگاه آزاد و دانشگاه هنر تهران و از هنرمندان
معاصر کشور است. تحصیل وی در فرانسه و آشنایی با موج مدرنیته بود. او تاثیر فابل توجهی در نقاشی
نوگرای ایران داشته است.
گسترده نقاشی‌های او سبک‌های رئالیسم ، آبستره ، سورئالیسم و اکسپرسیونیسم را در بر می‌گیرد و رنگ
غالب بر کارهایش سیاه است.

Zabehi 04

masterpieces