حجم

 

صادق ادهم

Size: 23 x 20 x 22 cm

price: 11.500.000T


صادق ادهم

Size: 20 x 8 x 14 cm

price: 12.000.000T


صادق ادهم

Size: 36 x 12 x 14 cm

price: 12.500.000T


صادق ادهم

Size: 54 x 15 x 34 cm

price: 13.000.000 T


بهروز رستگار

 

 

 


حسین نخعی

Dimention: 36 * 25 * 53 cm

حسین نخعی

Dimention: 16 * 12 * 37 cm

حسین نخعی

Dimention: 32 * 13 * 50 cm

حسین نخعی

Dimention: 32 * 13 * 50 cm


جهت اطلاعات بیشتر و خریداری آثار هنری با ما تماس بگیرید.

ارتباط با ما :۸۸۴۹۳۱۴۱

تلگرام: ۰۹۱۹۸۹۶۲۹۰۱

masterpieces