حجت امانی

حجت امانی متولد۱۳۵۷درلرستانو دارای کار‌شناسی ارشد در رشته پژوهش هنر است.

در برخی آثار او شاهد صورت‌ها و نشانه‌هایی از نگارگری هستیم که به انسان معاصر ختم می‌شوند.

masterpieces