تمدید نمایشگاه نیلوفر کفایی

به علت استقبال از نمایشگاه ” من و رورشاخ ” این نمایشگاه تا ۳۱ مرداد ماه تمدید شد.و چهارشنبه ۳۱ مرداد اختتامیه نمایشگاه خواهد بود .

masterpieces