تحویل آثار

هنرمند گرامی‌ ، لطفا پس از گذشت سه ماه از نمایشگاه خود نسبت به تحویل آثارتان از گالری نگاه اقدام فرمایید. در غیر این صورت گالری مسئوول نگهداری و حفظ آثار شما نخواهد بود.

masterpieces