تارا نظم علی زاده

فارغ التحصیل رشته نقاشی …عضو وابسته انجمن نقاشان ایران،عضو موسسه هنرهای تجسمی،عضو هنرمندان وزارت ارشاد استان تهران،عضو انجمن هنری zervas یونان، عضو انجمن هنری supernal art کانادا.

masterpieces