بهمن محصص

۱۹ اسفند ۱۳۱۰ در رشت متولد شد. ۶ مرداد ۱۳۸۹ ذر رم درگذشت.

نقاش ، مجسمه ساز و مترجم ایرانی . نقاشی‌های آوانگار بهمن محصص از آثار معتبر نقاشی مدرن ایران محصوب میشود.

masterpieces