بابک کبود

نقاش و مجسم‌ساز ایرانی
متولد فروردین ۱۳۶۷ تبریز، ایران

تحصیلات:
۱۳۹۰– لیسانس نقاشی.
نمایشگاه‌های انفرادی:
۱۳۹۵– گالری الهه، تهران، ایران.
۱۳۹۲– گالری الهه، تهران، ایران.
۱۳۹۰– گالری سین، تهران، ایران.
۱۳۹۰– گالری خانهٔ هنر تبریز، تبریز، ایران.
۱۳۹۰– گالری لاله، تهران، ایران.
۱۳۸۹– گالری خانهٔ هنر تبریز، تبریز، ایران.
گزیده‌‌‌ٔ نمایشگاه‌های گروهی:
۱۳۹۶– حضور ذهن ۲، گالری‌هان، شیراز، ایران.
۱۳۹۵– فروش ویژه آثار هنرمندان آرتیبیشن، گالری دال، تهران، ایران.
۱۳۹۵– پلاسکو، گالری خط سفید، تهران، ایران.
۱۳۹۵– گذار از گدازه، گالری بن، تهران، ایران.
۱۳۹۵– فروش سالانه انجمن هنرمندان نقاش ایران، گالری پردیس ملت، تهران، ایران.
۱۳۹۵– شب‌تاب ۲، گالری طراحان آزاد، تهران، ایران.
۱۳۹۵– ایران شهر، گالری پردیس ملت، تهران، ایران.
۱۳۹۵– کارنمای پژوهشی ۳ انجمن هنرمندان نقاش ایران، خانه هنرمندان، تهران، ایران.
۱۳۹۲– نقاشان منتخب تبریز با گالری سرو، گالری لاله، تهران، ایران.
۱۳۹۱ – اولین جشنوارهٔ نقاشی مکتب تبریز معاصر، خانهٔ هنر تبریز،تبریز، ایران.
۱۳۹۰-۱۳۹۱– مجموعه نمایشگاه‌های نقاشان معاصر تبریز، خانهٔ هنر تبریز، تبریز، ایران.
۱۳۹۰– نمایشگاه شماره ۴ گروه مثلث، گالری لاله، تهران، ایران.
۱۳۹۰– نمایشگاه شماره ۳ گروه مثلث، گالری لاله، تهران، ایران.
۱۳۹۰– نمایشگاه شماره ۲ گروه مثلث، گالری سرو، تبریز، ایران.
۱۳۸۹– نمایشگاه شماره ۱ گروه مثلث، گالری لاله، تهران، ایران.
۱۳۸۹– نقاشان منتخب تبریز، دوشنبه و خجند، تاجیکستان.
وابستگی‌های حرفه‌ای:
عضو پیوستهٔ انجمن هنرمندان نقاش ایران.
مؤسس گالری کبود (تبریز).

 

 

masterpieces