بابک کبود

بابک کبود
نقاش و مجسمه ساز
ایران
متولد فروردین ۱۳۶۷ تبریز، ایران.
تحصیلات:
۱۳۹۰ – لیسانس نقاشی.
نمایشگاه‌های انفرادی:
۱۳۹۵ –  گالری الهه، تهران، ایران.
۱۳۹۲ – گالری الهه، تهران، ایران.
۱۳۹۰ – گالری سین، تهران، ایران.
۱۳۹۰ – گالری خانه هنر تبریز، تبریز، ایران.
۱۳۹۰ – گالری لاله، تهران، ایران.
۱۳۸۹ – گالری خانه هنر تبریز، تبریز، ایران.
گزیده نمایش‌های گروهی:
۱۳۹۶ – حضور ذهن ۲، گالری‌هان، شیراز، ایران.
۱۳۹۵ – فروش ویژه آثار هنرمندان آرتیبیشن، گالری دال، تهران، ایران.
۱۳۹۵ – پلاسکو، گالری خط سفید، تهران، ایران.
۱۳۹۵ – گذار از گدازه، گالری بن، تهران، ایران.
۱۳۹۵ – فروش سالانه انجمن هنرمندان نقاش ایران، گالری پردیس ملت، تهران، ایران.
۱۳۹۵ – شبتاب ۲، گالری طراحان آزاد، تهران، ایران.
۱۳۹۵ – ایران شهر، گالری پردیس ملت، تهران، ایران.
۱۳۹۵ – کارنمای پژوهشی ۳ انجمن هنرمندان نقاش ایران، خانه هنرمندان، تهران، ایران.
۱۳۹۲ – نقاشان منتخب تبریز با گالری سرو، گالری لاله، تهران، ایران.
۱۳۹۱ – اولین جشنواره نقاشی مکتب تبریز معاصر، خانه هنر تبریز،تبریز، ایران.
۹۱-۱۳۹۰ – مجموعه نمایشگاه‌های نقاشان معاصر تبریز، خانه هنر تبریز، تبریز، ایران.
۱۳۹۰ – نمایشگاه شماره ۴ گروه مثلث، گالری لاله، تهران، ایران.
۱۳۹۰ – نمایشگاه شماره ۳ گروه مثلث، گالری لاله، تهران، ایران.
۱۳۹۰ – نمایشگاه شماره ۲ گروه مثلث، گالری سرو، تبریز، ایران.
۱۳۸۹ – نمایشگاه شماره ۱ گروه مثلث، گالری لاله، تهران، ایران.
۱۳۸۹ – نقاشان منتخب تبریز، دوشنبه و خجند، تاجیکستان.
وابستگی‌های حرفه ای:
عضو پیوسته ی انجمن هنرمندان نقاش ایران.
موسس گالری کبود (تبریز).

 

 

masterpieces