ایرج شافعی

متولد ۱۳۴۱ (کردستان)

زمستان ۱۳۶۲ آموزش نقاشی را نزد آیدین آغداشلو شروع کرد ویادگیری تکنیک‌های مختلف را یکی پس ازدیگری پشت سر گذاشت

Iraj-Shafeie-(Safavieh)-(1)

masterpieces