افسانه مظفر نژاد

 تولد ۱۳۶۹ تهران

لیسانس نقاشی و دانشجوی کارشناسی ارشد نقاشی

شرکت در نمایشگاه گروهی گالری نگاه

شرکت در نمایشگاه گروهی محک

شرکت درجشنواره نقاشی و طراحی شمسه و کسب مقام برگزیده

شرکت در جشنواره نقاشی و طراحی اشراق و کسب رتبه اول در رشته طراحی

۵ سال سابقه تدریس نقاشی در مدارس صیاد شیرازی و تقوی نیا و فرهنگسراهای منطقه ۱ تهران

woman_and_demon_by_afsanehart-d6uk9e9 demons_and_music_study_by_afsanehart-d6uke2r demon_is_flying_by_balloons_by_afsanehart-d6ukekv

masterpieces