اسناد زندگی

نمایشگاه گروهی عکاسی

به کوشش: نازلی عباسی

افتتاحیه ۲۹ آذر

عکاسان :

کورش ادیم ، امیر علی جوادیان ، نادر داوودی ، سعید دستوری ، محسن راستانی ، مسعود زنده روح ، مریم زندی ، جلال سپهر ، مجید سعیدی ، نادر سماواتی ، افشین شاهرودی ، سیوا شهباز ، سیف الله صمدیان ، جاسم غضبان پور ، حسن غفاری ، محمد فرنود ، علی قلم سیاه ، کاوه گلستان ، هنگامه گلستان ،  بهرام محمدی فرد ، ساسان مویدی ، مهدی منعم ، ساعد نیک ذات ، پیمان هوشمند زاده ، آلفر یعقوب زاده و آرش یغماییان.

masterpieces