اردشیر محصص

۱۸شهریور ۱۳۱۷ در گیلان متولد شد. ۱۸مهر ۱۳۸۷ در نیویورک درگذشت.

طراح،کاریکاتوریست و نقاش ایرانی_امریکایی

masterpieces