آتوپسیا

آتو پسیا عنوان نمتایشگاه انفرادی نقاشی‌های عظیم مرکباتچی است که به مدت دو هفته در گالری نگاه نمایش داده شده است. این نمایشگاه به دلیل استقبال مخاطبان تا ۲۵ اردیبهشت ماه جاری تمید شد.

masterpieces