گالری نگاه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

رضا هدایت

افتتاحیه دوم آذر ماه  از ساعت ۱۶ تا ۲۰

بنا بر استقبلال شما هنر دوستان گرامی‌،  مهلت بازدید از این نمایشگاه تا ۲۱ آذر ماه تمدید شد.