گالری نگاه

نمایشگاه گروهی نقاشی

هنرمندان معاصر

نسل ۲

هنرمندان : سعید امدادیان ، فرید جهانگیر ، خسرو حسن زاده ، محسن دایی نبی،‌هادی روشن ضمیر ، ایرج شافعی ،  یعقوب عمامه پیچ ، محمد‌هادی فدوی ، کوروش قاض مراد ، شهره مهران ، رضا هدایت ، داور یوسفی و …

افتتاحیه ۴ بهمن  ساعت ۱۶ تا ۲۰