نمایشگاه انفرادی

“بدون عنوان”

افتتاحیه: ۱۷ بهمن ۱۳۹۹  ساعت ۱۶ تا ۲۰

اختتامیه: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹

بازدید همه روزه به جز دوشنبه‌ها

ساعات بازدید عموم: ۱۲ تا ۱۸


 

“F L A N E U R”

Group Photography Exhibition

 

Opening: 5 Feb 2021

From 16:00 _ 20:00

End: 17 Feb 2021

Visiting Hours: Daily 12:00_ 18:00

Except Monday


 

خیابان مطهری،خیابان جم(فجر)،خیابان غفاری،پلاک ۶۴   تلفن تماس: ۸۸۴۹۳۱۴۱

No,64 . Ghaffari st . Fajr st . Motahari Ave .      Tel : 88493141

 

http://www.negahartgallery.com/

mailto:info@negahartgallery.com