ماه[ی] گرفتگی

نمایشگاه انفرادی نقاشی پگاه صمیمی

 

افتتاحیه: جمعه ۸ تیر از ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید هر روز از ساعت ۱۱ الی ۱۹ به جز دوشنبه‌ها

اختتامیه: چهارشنبه ۲۰ تیر