گالری نگاه

نمایشگاه گروهی عکاسی

“نــور”افتتاحیه سه شنبه ۱۶ مهر از ساعت ۱۵ الی ۲۰

اختتامیه چهارشنبه ۲۴ مهر ماه

نمایشگاه تا سوم آبان ماه تمدید شد

بازدبد همه روزه از ۱۱ تا ۱۹