گالری نگاه

سیل خوزستان

از هشت نگاه

نمایشگاه گروهی عکاسی

 

افتتاحیه :  جمعه ۲۴ خرداد

هنرمندان

آرش خاموشی ، یلدا معیری ، امین نظری ، امیر عبیداوی ، مهدی قنواتی ، مهناز دژبان ، علی محمدی ، مرتضی جابریان

اختتامیه ۲۹ خرداد

کیوریتور : امیر عبیداوی

بخشی از عواید نمایشگاه صرف کمک به هموطنان آسیب دیده از سیل خواهد شد.