گالری نگاه

نمایشگاه حجم در گالری نگاه

۲۳ آذر تا ۵ دی

در گالری نگاه

هنرمندان :

رضا امیر یار احمدی، احمد آریا منش ، امیر علی ایزدی ، کیوان بیرانوند ، حمید حکیمی‌، شیرین حسینوند ،

حمید رضا عینی ، قدرت الله عاقلی ، دلاآرام کیا ، ملک دادیار گروسیان ، آتوسا وحدانی