تیر برق‌های عاشق


نمایشگاه انفرادی نقاشی آرش لاهیجی

افتتاحیه : جمعه ۲۸ اردیبهشت ماه ۹۷ از ۱۶ الی ۲۰

بازدید همه روزه از ۱۱ الی ۱۹ به جز دوشنبه‌ها

اختتامیه: چهارشنبه ۹ خرداد ۹۷

 

 

poster T