نمایشگاه گروهی عکس

” هزار تو “

هنرمندان : میعاد آخی ، فاطیما حسینی ، پژمان دادخواه ، جاوید رمضانی 

زروان روحبخشان ، علی سلطانی تهرانی ،نازلی عباسی ، مهرداد عمرانی ،

صمد قربان زاده ، سام کلانتری ، روزبه مشهدی زاده ، مرتضی نیک نهاد و علی یحیایی 

به انتخاب: دکتر پژمان دادخواه و نازلی عباسی

افتتاحیه : جمعه ۱۷ فروردین ساعت ۱۶ تا ۲۰

اختتامیه : ۲۹ فروردین ۱۶ تا ۱۹