هم اکنون در گالری نگاه

صورتگران

نمایشگاه گروهی نقاشی 

آثار: ساوالان جماعتی، فرامرز خانی، اوژن شیراوژن، علی شفیع آبادی، 

رضا عربگری، سیرین قندچی، فرهاد مفوز، احمد مرادی

افتتاحیه: جمعه ۲۲ تیرماه از ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید هر روز از ساعت ۱۱ الی ۱۹ به جز دوشنبه‌ها

اختتامیه: چهارشنبه ۱۰ مرداد ماه ۹۷

 


ROSCHACH AND ME

نمایشگاه انفرادی نقاشی ” نیلوفر کفایتی”

افتتاحیه: جمعه ۱۲ مرداد ماه از ساعت ۱۶ الی ۲۰

بازدید هر روز از ساعت ۱۱ الی ۱۹ به جز دوشنبه‌ها

اختتامیه: چهارشنبه ۲۴ مردادماه ۹۷