گالری نگاه

نمایشگاه گروهی نقاشی

” کندویی در تن “

هنربان : عظیم مرکباتچی

هنرمندان : معصومه باقری ، زهرا به نژاد ، فرزاد چگینی ، زینب در تومی

افتتاحیه : جمعه ۳۰ شهریور ساعت ۱۶ تا ۲۰