نمایشگاه انفرادی نقاشی

“ناهید ضامنی” با عنوان

“همین چند روز …”

 

افتتاحیه: ۴ تیر ۱۴۰۰  ساعت ۱۶ تا ۲۰

اختتامیه: ۱۶ تیر ۱۴۰۰

بازدید همه روزه به جز دوشنبه‌ها

ساعات بازدید عموم: ۱۲ تا ۱۸

 


 

Solo Painting Exhibition

by: “Nahid Zameni”

title: “These Few Days “

 

Opening: 25 Jun 2021

From 16:00 _ 20:00

End: 7 Jul 2021

Visiting Hours: Daily 12:00_ 18:00

Except Monday

خیابان مطهری،خیابان جم(فجر)،خیابان غفاری،پلاک 64   تلفن تماس: 88493141

No,64 . Ghaffari st . Fajr st . Motahari Ave .      Tel : 88493141

http://www.negahartgallery.com/ mailto:info@negahartgallery.com